Institutu Bambu oferece au oan ba grupu viveirus

Oct. 21, 2022

Institutu  bambu oferece au oan ba grupu viveirus  sira ne'ebe localiza iha munisipiu sira, Gropu ne’ebe Eziste ona iha instituto do Bambo sei hetan material, Hanesan : Net Hows, Root Up, Polly Bag, Mangera, Regador, Tejoras Tesu Au sanak, Gerobak, Kanuru ki’ik, Aimoruk Bassa, NsstFahe Informasaun Ne'e ba Iha Social Media